Jezus

Hij heeft nooit een boek geschreven – maar toch zijn er over Hem meer boeken geschreven dan wie ook ter wereld. Hij heeft nooit een lied gemaakt – maar miljoenen mensen zingen al eeuwen over Hem. Hij heeft nooit een school gesticht – en toch hebben alle opleidingen samen nooit zoveel leerlingen voortgebracht als Hij. Namen van Nobelprijswinnaars, staatshoofden en publiekssterren komen en gaan – maar Zijn naam wordt telkens opnieuw op de lippen van mensen genomen.

We hebben het over Jezus Christus.

Wat een man, deze Jezus. Moet u zich eens voorstellen. Kwam tweeduizend jaar geleden ter wereld. Werd in een uithoek van het Romeinse Rijk grootgebracht. En werkte maar drie jaar in het openbaar. Toch is hij geen moment uit de aandacht van de mensen verdwenen. Schermafbeelding 2015-06-02 om 14.57.19Hij werd geboren uit een maagd, tegen alle natuurwetten in, maar dat wonder werd door praktisch niemand opgemerkt. Hij groeide onopvallend op in een timmermansgezin. Hij leefde in Israël, een onaanzienlijk klein landje. Hij was niet rijk of beroemd en bezat geen invloedrijke vrienden. Ook zijn familie had geen status. Toch joeg hij als baby de overheid de stuipen op het lijf. Als twaalfjarige jongen deed hij geleerden versteld staan en als volwassen man deed Hij miraculeuze dingen. Hij veranderde water in wijn, liep over het water en suste de storm.

Hij genas zieken en liet zelfs mensen uit de dood opstaan. Hij voorzag een menigte van voedsel. Hij had aandacht voor kinderen. Hij doorbrak een taboe uit die tijd door in het openbaar met vrouwen te praten. Hij kwam op voor de zwakken in de samenleving en stelde machtsmisbruik aan de kaak. Hij ging geen vijand uit de weg. De mensen dweepte met Hem. Toch liet hij zich doelbewust aan het Romeinse gerecht uitleveren. Vrijwillig. Hij stierf de gruwelijkste marteldood die denkbaar is: Hij werd met spijkers opgehangen aan een houten kruis. Voordat Hij zijn laatste adem uitblies, riep Hij: ‘Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen.’ Daarna werd Hij in een rotsgraf begraven, 33 jaar oud. Dat leek het einde van een veelbelovende carrière. Maar na drie dagen werd Hij weer gesignaleerd. Allereerst door een vrouw, vervolgens door enkele leerlingen en later door wel vijfhonderd mensen. Voor zijn sterven had Hij diverse keren gezegd dat Hij uit de dood zou opstaan, nadat Hij Zijn kruisweg was gegaan. En zo gebeurde het.

Wie is deze Man? Uit alles valt op te merken dat er een geheim achter Jezus’ optreden schuilt. Wat Hij deed is volstrekt uniek en nog steeds van betekenis. Hij zorgde voor de allergrootste verandering die maar denkbaar is. Hij ging de onderste weg en keerde de dood om in een overwinning voor het leven. Hij is Zélf het grote geheim. Er is niemand die in alle ernst de wereld voor zichzelf opeiste…. Er is niemand die ooit beweerde te zullen sterven voor alle mensen….. Er is niemand die met klem verzekerde dat hij zou opstaan uit de dood…. Er is niemand die beloofde dat hij zijn geest zou uitstorten…. Er is niemand die zei dat hij uit de hemel zal terugkomen om iemand te oordelen….