Eusebius

Luister naar het volgende verhaal, geen fantasie, maar echt gebeurd. Zo ‘blogt’ Eusebius* in zijn boek ‘Kerkgeschiedenis’.

Schermafbeelding 2015-06-24 om 12.37.23Het gaat over de apostel Johannes en is met zorg overgeleverd en bewaard.

Even vooraf, Johannes is verbannen naar het eiland Patmos en heeft daar dingen gezien die hij maar moeilijk kon uitleggen. Wij zijn nu in het bezit van zijn schrijven waarvan ‘Openbaringen’ veruit het meest indrukwekkend is.

Na de dood van de tiran, die hem heeft verbannen, keert Johannes terug en gaat in Efeze wonen. Van daaruit onderneemt hij reizen om de omringende gemeenten te ondersteunen. Omdat hij een ooggetuige is van de dood en opstanding van Jezus, wordt hem gezag toegekend.

Op één van zijn rondreizen ontmoet hij een ‘schone jongeman’, goed gebouwd, van vriendelijk karakter en een vurige geest. Johannes koppelt de jonge man aan één van de oudste met de opdracht om hem op te voeden, te trainen en een leider van hem te maken. De oudste van de lokale gemeente belooft het en Johannes gaat tevreden naar huis.

Een jaar later komt hij weer in de buurt van de gemeente en vraagt naar het welbevinden van  de jongeman. ‘Die is dood’ wordt hem gezegd, ‘dood voor God.

De oudste dacht hem de theorieën van het leiderschap, van God en het leven bij te brengen en dacht dat het daarmee klaar was. Nee dus.
De jongen was aan lager wal geraakt en uiteindelijk bendeleider geworden. Hij zou zich schuil houden in de bergen.

Toen Johannes dat hoorde scheurde hij zijn kleren en riep: ‘Een mooie bewaarder van de ziel  van een broeder heb ik aangesteld!

Zonder nadenken ging de oude Johannes op weg en werd door de bende gevangen genomen. Hij werd op zijn verzoek naar de leider gebracht die hem onmiddellijk herkende.

Mijn zoon, riep Johannes, ‘Heb medelijden met mij, en wees niet bang. Je hebt nog hoop van leven. Ik zal rekenschap geven aan Christus. Als het nodig is zal ik voor jou de dood sterven, zoals de Heere dat deed. Mijn leven zal ik geven voor het jouwe!

De jongeman bekeerd zich en werd als het ware voor de tweede keer gedoopt, maar nu met zijn eigen tranen. De apostel stelde zich borg voor hem en bezwoer hem, dat hij voor hem vergeving had ontvangen van de Heiland.

Johannes week niet meer van de zijde van de jongen totdat hij terug was gebracht bij de gemeente. Hiermee gaf hij een klaar bewijs van de wedergeboorte en een zichtbaar overwinningsteken van de opstanding.

Eusebius geeft als commentaar op dit verhaal: ‘Laten deze stukken uit Clemens voldoende zijn; de lezers kunnen er profijt van hebben.’

*Eusebius werd geboren rond 260 AD. In 314 AD werd hij bisschop van Caecarea en in die functie heeft hij het vroege christendom in kaart gebracht. Hij is een sleutelfiguur om onderzoek te doen naar de eerste christenen.