Blaize Pascal

Schrijven met emotie! Het kan getuige de manier waarop Pascal zijn geloofsbelijdenis uitschrijft.


Bron:  http://www.jdarriulat.net/Auteurs/Pascal/PascalMemorial2.jpg
VUUR
God van Abraham, God van Izaak, God van Jakob,
niet der filosofen en geleerden.
Zekerheid. Zekerheid. Gevoel. Vreugde. Vrede.
God van Jezus Christus.
‘Mijn God en uw God’.
Uw God zal mijn God zijn.
Vergetelheid van de wereld en van alles behalve God.
Hij wordt slechts gevonden langs de wegen in het Evangelie onderwezen.
Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend, maar ik heb U gekend.
Vreugde, Vreugde, Vreugde, tranen van vreugde.
Ik heb er mij van afgekeerd.
Zij hebben mij verlaten, de bron van levend water.

Mijn God, zult Gij mij verlaten?
Dat ik er niet eeuwig van gescheiden blijve.

Dat is het eeuwige leven, dat zij U kennen de enig ware God en dien Gij hebt gezonden, J.C.
Jezus Christus
Jezus Christus
Ik heb mij er van afgekeerd. Ik heb hem gemeden, verloochend, gekruisigd.
Moge ik nimmer van hem gescheiden worden!
Hij blijft slechts bewaard langs de wegen in het Evangelie onderwezen.
Volkomen en liefelijke zelfverloochening.
Volkomen onderwerping aan Jezus Christus en aan mijn leidsman.
Eeuwige vreugde voor een dag van oefening op de aarde.
Ik zal Uw woorden niet vergeten. Amen.