Bidden

Schermafbeelding 2015-06-02 om 13.52.40Bidden werkt. Dat weten we uit eigen ervaring maar ook van mensen om ons heen hebben het ervaren. God luistert echt! Hij ziet uit naar onze gebeden. Het is voor Hem een verlangen dat we in contact komen met Hem.

 

 

IMG_0075.JPGMattheus 16:17-19.
…Daarop zei Jezus tegen Simon Petrus: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door de Vader in de Hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots, waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar iet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de Hemel geven…


Wapen van Leiden
In het wapen van de stad Leiden staan sleutels afgebeeld. Dat zijn dezelfde sleutels uit het boven genoemde Bijbelgedeelte. Mooi hè?